VHL bị HNX đưa vào diện cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ

Theo đó, ngày 23/02/2024, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định đưa cổ phiếu VHL vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm, dựa theo dữ liệu trên BCTC năm 2023 của VHL được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

VHL bị HNX đưa vào diện cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ

Tuy nhiên, CTCP Viglacera Hạ Long vẫn có thể thoát khỏi tình trạng trên, nếu 15 ngày sau, kể từ ngày quyết định có hiệu lực là 28/02, VHL phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

VHL bị HNX đưa vào diện cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ
VHL có 15 ngày để công bố thông tin kèm theo biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo kẻ từ ngày 28/02/2024

Ngoài ra, định kỳ hàng quý (tính theo năm Dương lịch), VHL phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Từ tình trạng trên cùng tình hình kinh doanh bết bát, HNX đã ban hành thêm quyết định đưa VHL vào diện hạn chế giao dịch ký quỹ. Quyết định này cũng có hiệu lực từ ngày 28/02.

Trước đó, sau khi BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, VHL đã có giải trình sự biến động lợi nhuận trong BCTC hợp nhất năm 2023. Cụ thể, VHL ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ lần lượt âm 38 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023 và âm 69 tỷ đồng năm 2023. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị tác động tiêu cực, dẫn đến mức âm 2 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2 và âm 34 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Lý giải cho điều đó, VHL cho biết do Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, giá nguyên nhiên vật liệu vẫn tăng cao. Mặt khác, trong năm 2022, Công ty đã hoàn nhập khoản công nợ khó đòi, trong khi năm 2023 không có. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong kỳ giảm dẫn đến doanh thu bán hàng giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty còn phải chịu khoản lỗ hơn 22 tỷ đồng tại các công ty liên doanh liên kết (năm 2022 lỗ gần 7 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHL vẫn biến động trong xu hướng giảm điểm kéo dài từ đầu năm 2023. Kết phiên 26/02/2024, giá VHL đạt 13,000 đồng/cp, giảm hơn 5% kể từ đầu năm 2024, giảm gần 19% so với thời điểm bị rơi vào diện cảnh báo hồi tháng 8/2023 và đã giảm gần 46% kể từ đầu năm ngoái.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán