Ukraine rơi vào bẫy của chính mình khi quá nỗ lực tuyên truyền về 'cuộc xâm lược của Nga'

Quá nỗ lực tuyên truyền về một "cuộc xâm lược của Nga" sắp xảy ra đã khiến nền kinh tế Ukraine rơi vào bẫy của chính mình.