Toàn bộ châu Âu sẽ nằm dưới ảnh hưởng của tổ hợp Murmansk-BN Nga

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã chứng minh khả năng của vũ khí Nga triển khai tại bán đảo Crimea, trong đó có những tổ hợp Murmansk-BN.