Năm 2022: Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 920 doanh nghiệp hỗ trợ

Năm 2022: Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 920 doanh nghiệp hỗ trợ ảnh 1

Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu năm 2022 có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng trên 11%.

Để thực hiện kế hoạch trên, TP giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai và giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, Kế hoạch cũng đề ra 6 giải pháp cụ thể như: kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu...

Nguồn: Anninhthudo.vn