Lợi nhuận Saigontel đi lùi năm 2023, dòng tiền âm kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng

Mới đây, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HOSE: SGT) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023.

Lợi nhuận Saigontel đi lùi năm 2023, dòng tiền âm kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng
Saigontel vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 556,03 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 21,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26,05 tỷ đồng, tức tăng thêm 47,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,7%, lên 21,8%; lợi nhuận gộp tăng 168,1% lên 121,04 tỷ đồng so vời cùng kỳ; doanh thu tài chính tăng 15,1%, lên 6,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 40,7% lên 34,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 25,5% lên 55,79 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 1.308 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 46,2 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 81,03 tỷ đồng, Công ty Saigontel đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,7% so với kế hoạch lãi 412 tỷ đồng.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Saigontel còn ghi nhận âm kỷ lục 1.286,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 141 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 168 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 1.468 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Saigontel tăng 31,5% so với đầu năm lên 7.217,2 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.719 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.190 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.737 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong quý IV, hàng tồn kho tăng 101,7% lên 2.719,3 tỷ đồng so vời hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,9% lên 2.189,9 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Xét về cơ cấu tồn kho trong năm 2023, tồn kho tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận 1.216 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận) tại dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An.

Được biết, dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập có quy mô 244,74ha, tổng vốn đầu tư 2.590,4 tỷ đồng.

Như vậy, việc tăng tồn kho, cũng như tăng khoản phải thu là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục trong năm 2023 tại Công ty Saigontel.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 77,1% lên 3.373,9 tỷ đồng so với hồi đầu năm và bằng 171,5% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.905,5 tỷ đồng và bằng 102,5% vốn chủ sở hữu).

Ở một diễn biến khác, Công ty Saigontel thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Saigontel STS Việt Nam với đối tác STS Development Co., LTD (Hàn Quốc).

Trong đó, Saigontel sẽ chiếm 49% vốn điều lệ, tương ứng góp 11,5 tỷ đồng; đơn vị thành lập sẽ có vốn điều lệ 23,5 tỷ đồng và có địa chỉ tại tầng 6, số 12 Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, Công ty TNHH Saigontel STS Việt Nam chính thức được thành lập ngày 12/10/2023 và người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Cẩm Phương (sinh năm 1976). Ngoài ra, bà Nguyễn Cẩm Phương đang làm Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Công ty Saigontel.

Theo tìm hiểu, STS Development là nhà phát triển dịch vụ bất động sản tổng hợp tại Hàn Quốc, cung cấp các giải pháp từ giai đoạn phát triển dự án đến giai đoạn quy hoạch, xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán