EVNFinance muốn tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance – HoSE: EVF) đã công bố thư mời tham dự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội dự kiến diễn ra sáng 15/3/2024 tại Hà Nội. Đại hội sẽ báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, trong năm qua, lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 409,3 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản và tổng nguồn vốn huy động đạt 49.221 tỷ đồng và 39.351 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 7% so với thời điểm đầu năm.

EVNFinance trong năm 2023 cũng tiến hành tăng vốn điều lệ từ 3.510 tỷ đồng lên 7.042 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

EVNFinance muốn tăng vốn lên hơn  7.000 tỷ đồng
Công ty Tài chính CP Điện lực vừa công bố thư mời tham dự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Sang năm 2024, HĐQT EVF định hướng tiếp tục tăng quy mô tổng tài sản, tăng trưởng lợi nhuận phù hợp với kết quả tăng vốn điều lệ đã thực hiện thành công ở năm 2023; tìm kiếm, phát triển quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, tăng năng lực nguồn vốn chủ sở hữu. Do đó, EVN Finance đặt mục tiêu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 54.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 10% so với năm 2023.

Căn cứ chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024, các tổ chức tín dụng được khuyến khích chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức dự kiến là 56,33 triệu cổ phần. Bên cạnh đó, EVNFinance còn muốn phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Nếu thực hiện thành công hai phương án trên, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng thêm 638,4 tỷ đồng lên 7.680,9 tỷ đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác sẽ được thảo luận tại đại hội là việc giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% xuống còn 15% vốn điều lệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước có tiềm năng và mong muốn tham gia làm cổ đông của EVNFinance.

Một số nội dung khác dự kiến được thông qua tại đại hội như: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; Thông qua phụ cấp thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024, Thưởng HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2024..

Về trái phiếu, theo HNX, Công ty đang lưu hành lô trái phiếu EVFH2232001, phát hành ngày 08/07/2022, đáo hạn ngày 08/07/2032, kỳ hạn 10 năm. Trị giá lô trái phiếu là 1.725 tỷ đồng với lãi suất 6,7%/năm.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu EVFH2224002 phát hành ngày 12/09/2022, đáo hạn ngày 12/09/2024, kỳ hạn 2 năm. Giá trị phát hành 100 tỷ đồng với lãi suất 7,2%/năm.

EVNFinance muốn tăng vốn lên hơn  7.000 tỷ đồng
Danh sách trái phiếu của EVF

Trên sàn chứng khoán, phiên giao dịchngày 27/2/2024, cổ phiếu EVF đang đạt vùng 18.600 đồng/cp, tương đương mức giảm 2,60% so với phiên trước đó. Như vậy, đây là mức giá cổ phiếu EVF đang giao dịch trong vùng đỉnh kể từ giữa tháng 11 khi EVF liên tục có nhiều nhịp rung lắc mạnh vùng đỉnh. So với lần lập đỉnh gần nhất của EVF là vào đầu tháng 1, thị giá EVF đã bật tăng hơn 3,3% giá trị.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Công ty Tài chính CP Điện lực và Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính VTeam (VTeam) đã ký kết thỏa thuận thống nhất hợp tác song phương trên cơ sở khai thác thế mạnh của cả hai doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh.

Theo thỏa thuận này, EVNFinance và VTeam sẽ triển khai hợp tác đa dạng với nhiều hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong hoạt động tài trợ thương mại, bao thanh toán xuất khẩu và tài trợ chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, hai bên cũng định hướng tăng cường các hoạt động khác như đầu tư và tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính cũng như cùng phối hợp nghiên cứu phát triển các giải pháp tài chính toàn diện… qua đó tối ưu lợi thế của từng bên để nâng cao khả năng cạnh tranh, tích hợp hiệu quả các nguồn lực và mở rộng kinh doanh.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính VTeam là thành viên nòng cốt trực thuộc Tập đoàn Dịch vụ Tài chính VTeam – một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán