ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh gần 10.000 chỉ tiêu năm 2019

Năm 2019, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh gần 10.000 chỉ tiêu với 120 ngành, chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Luật học, Y – Dược với 4 hình thức xét tuyển.

Cụ thể, 10 đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN có các chỉ tiêu như sau: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QHT) có 1.540 chỉ tiêu; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (QHX) có 1.850 chỉ tiêu; Trường Đại học Công nghệ (QHI) có 1.460 chỉ tiêu; Trường Đại học Ngoại ngữ (QHF) có 1.640 chỉ tiêu; Trường Đại học Kinh tế (QHE) có 1.200 chỉ tiêu; Trường Đại học Giáo dục (QHS) có 595 chỉ tiêu; Khoa Luật (QHL) có 600 chỉ tiêu; Khoa Quốc tế (QHQ) có 550 chỉ tiêu; Khoa Y Dược (QHY) có 350 chỉ tiêu; Khoa Quản trị và Kinh doanh (QHD) có 100 chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, ĐHQGHN xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, gồm: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK) có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất 1 trong hai 2 Toán, Ngữ văn với mức điểm tối thiểu mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi); thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

 

Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 10/7/2019 đến ngày 31/7/2019 với các thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và từ ngày 10/7/2019 đến 31/8/2019 đối với thí sinh sử dụng phương thức khác. Thời gian xét tuyển bổ sung dự kiến từ ngày 13/8/2019.

Đối với các chương trình đào tạo Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao được xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng chỉ tiêu đào tạo.

Cụ thể: Thí sinh sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia; Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK) với tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên;  Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn). Các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi.

Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cũng được mở rộng. Nếu như năm ngoái, chỉ các em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mới được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thì năm nay những em đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố cũng nằm trong diện ưu tiên này.