Vụ Tổng hợp tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Quý II và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; các Phó Vụ trưởng: Hồ Khánh Duy, Lê Quang Huy cùng toàn thể Đảng viên, công chức của Vụ Tổng hợp.  

Hội nghị còn có sự tham gia của bà Lê Thị Hoài Diễm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); các Kiểm soát viên SCIC: Lê Minh Trung và Nguyễn Thanh Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Khánh Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo và các công chức của Vụ Tổng hợp đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu về kinh tế tổng hợp cho Lãnh đạo Ủy ban; thực hiện vai trò của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp được phân công quản lý. Vụ đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Ông Hồ Khánh Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày báo cáo tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, Vụ Tổng hợp đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ nhiều nội dung công việc quan trọng liên quan đến công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với SCIC.

Vụ đã phối hợp tốt với các đơn vị trong Ủy ban rà soát các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt và đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả kinh tế trong việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Vụ đã tích cực làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để xây dựng Hệ thống báo cáo, quản trị hoạt động của Ủy ban đối với các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu và tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống báo cáo đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; hiện nay, Hệ thống báo cáo đã được Vụ Tổng hợp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty khai thác có hiệu quả.

Nâng cao chất lượng, tiến độ xử lý công việc

Trên cơ sở đánh giá, phân tích các công việc đã và đang xử lý, Vụ Tổng hợp xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, đề xuất phương án xử lý với vai trò là thành viên của Tổ giúp việc xử lý các tồn tại, yếu kém của đối với Dự án Tisco 2 và Dự án VTM.

Song song với đó, nâng cao chất lượng, tiến độ xử lý các công việc được giao, tiếp tục và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu về kinh tế tổng hợp; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo kịp thời tiến độ xử lý các công việc.

Để thực hiện tốt hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm, Vụ Tổng hợp tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thực hiện chế độ báo cáo giao ban hằng tháng, hằng quý, đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đẩy mạnh công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Vụ Tổng hợp; tăng cường sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc liên quan đến nhiều đơn vị, yêu cầu sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, đảng viên

Sơ kết công tác Đảng, phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi bộ Vụ Tổng hợp đảm bảo thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...

Ông Phạm Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị luôn được Chi bộ, tập thể lãnh đạo Vụ quan tâm, chú trọng. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng, các nhiệm vụ Chính trị do cấp trên giao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên Chi bộ; các cán bộ, công chức của Vụ và có những biện pháp động viên, khích lệ kịp thời để cán bộ, công chức, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Vụ Tổng hợp đã thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban trong việc chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn và đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024 và các công việc phát sinh trong năm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Quý II/2024 về chủ đề “Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp và giải pháp tháo gỡ”.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của đại diện Chi bộ Chi nhánh miền Trung SCIC.

Toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ đã tham gia góp ý, trao đổi nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như thuận lợi và thống nhất cao với các nội dung của báo cáo đã trình bày tại Hội nghị. Các ý kiến, trao đổi, thảo luận và đề xuất đưa ra đã góp phần tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của Ủy ban.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận và biểu dương đảng viên, cán bộ, công chức của Vụ Tổng hợp đã có nhiều cố gắng, phát huy vai trò, đóng góp vào kết quả chung của cơ quan Ủy ban; đồng thời, đánh giá cao công tác tổ chức của cấp ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp: Nghiêm túc, có khoa học; cách làm được đổi mới, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh, công tác tư tưởng, chính trị, phát triển đảng của Chi bộ trong thời gian qua đã được bảo đảm; công tác chuyên môn phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể Lãnh đạo Vụ Tổng hợp; tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện để trở thành đơn vị tham mưu, đầu não của Ủy ban.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu Vụ Tổng hợp sớm hoàn thiện Hệ thống báo cáo, quản trị hoạt động của Ủy ban đối với các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; phát triển Hệ thống báo cáo này đồng bộ, khai thác có hiệu quả nhất trong công tác báo cáo tổng hợp và làm nền tảng công nghệ số của Ủy ban, có tính ứng dụng cao.

Song song với đó, đối với 02 dự án/doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương thuộc phạm vi theo dõi, tham mưu của Vụ Tổng hợp (Dự án Tisco 2 và VTM), đề nghị Vụ hoàn thành việc báo cáo trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý dứt điểm theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; Tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu để nâng cao chất lượng tham mưu; đồng thời, nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ cho đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ