Tính năng bí mật của oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider khiến đối thủ 'sửng sốt'?

Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider do Mỹ chế tạo được dự đoán đang nắm giữ một bí mật cực kỳ quan trọng nhằm tạo ưu thế trước đối thủ.