Ngành điều Việt Nam tiếp tục khởi sắc

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục mới 60,6 nghìn tấn, trị giá 333,83 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 tăng 29% về lượng và tăng 21,8% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt gần 395,6 nghìn tấn, trị giá 2,28 tỷ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành điều Việt Nam tiếp tục khởi sắc
Nguồn: Cục XNK/Hải quan

Tháng 8/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.510 USD/tấn, giảm 1% so với tháng 7/2023 và giảm 5,7% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.760 USD/tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành điều Việt Nam tiếp tục khởi sắc
Nguồn: Cục XNK/Hải quan

Tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường chủ lực và tiềm năng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Saudi Arabia tăng trưởng đến hai con số. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều sang các tất cả các thị trường chủ lực tăng. Trong đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc, Đức, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Saudi Arabia tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Anh nhập khẩu hạt điều trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 11 nghìn tấn, trị giá gần 66 triệu USD, giảm gần 4% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 6/2023, Anh nhập khẩu hạt điều đạt 1,66 nghìn tấn, trị giá 10,4 triệu USD, giảm 35% về lượng và giảm 30% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 giảm 40% về lượng và giảm 33,5% về trị giá.

Tháng 6/2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh đạt mức 6.265 USD/tấn, tăng 8% so với tháng 5/2023 và tăng 11% so với tháng 6/2022. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh từ thế giới đạt mức 5.875 USD/tấn, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Anh giảm từ các thị trường: Việt Nam, Hà Lan, Bờ Biển Ngà, nhưng tăng từ Ấn Độ và Đức.

6 tháng đầu năm nay, cơ cấu nguồn cung hạt điều cho Anh tập trung chủ yếu từ các thị trường Việt Nam, Hà Lan, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Đức. Trong đó, Anh nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 9,87 nghìn tấn, trị giá trên 56 triệu USD, giảm 5,2% về lượng và giảm 13,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành điều Việt Nam tiếp tục khởi sắc
Nguồn: TT thương mại quốc tế

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh ổn định ở mức 89,3% trong 6 tháng đầu năm 2023. Tương tự, Anh giảm nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 44,7% về lượng và giảm 37,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 179 tấn, trị giá 1,8 triệu USD.

Thị phần hạt điều của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Anh giảm từ 2,82% trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 1,62% trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2023, Anh có xu hướng tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ hai thị trường châu Âu là Hà Lan và Đức, mức tăng lần lượt 54,8% và 256,3% về lượng, xét về trị giá tăng lần lượt 45,7% và 284,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán