HÀ NỘI: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chuyển đổi số lúc này được xem là giải pháp giúp kết nối, tìm ra tiếng nói chung cho chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Đây cũng chính là nội dung chính được đề cập trong Hội thảo “Chuyển đổi số cho chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội” vừa được tổ chức sáng nay trong khuôn khổ các sự kiện của Hội chợ giống, vật tư nông nghiệp, nông sản an toàn và sản phẩm OCOP, làng nghề năm 2022.