Đắt khách vay margin, Chứng khoán MB (MBS) tiên phong công bố báo cáo tài chính

Công ty CP Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024. Đây cũng là công ty chứng khoán đầu tiên công khai số liệu tài chính, tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2024.

Quý 2/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Đắt khách vay margin, Chứng khoán MB (MBS) tiên phong công bố báo cáo tài chính
Nguồn: BCTC quý 2/2024 MBS

Trong quý 2, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp gần 262 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 2/2024, dư nợ cho vay của MBS ghi nhận 9.979 tỷ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) gần 9.823 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với cuối quý 1.

Mảng môi giới của MBS trong quý 2 cũng tiếp tục khởi sắc với doanh thu đạt hơn 179 tỷ đồng, tăng 32 cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ.

Về mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận 341 tỷ, gấp gần 5 lần con số của quý 2 năm ngoái; lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận 33 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm hơn 4 tỷ); ngược lại, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 22% xuống 36 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 2/2024, khoản mục FVTPL của MBS có giá trị thị trường gần 1.600 tỷ đồng, tăng gầ 480 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là trái phiếu niêm yết (843 tỷ), giấy tờ có giá khác (689 tỷ). Khoản mục AFS tại thời điểm 30/6/2024 chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết (1.889 tỷ đồng) và gần 118 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết. Công ty không thuyết minh cụ thể về khoản mục này.

Theo giải trình của MBS, kết quả kinh doanh tích cực của quý 2 là nhờ giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, giúp hỗ trợ mảng môi giới và cho vay. Giá trị cho vay ký quỹ của công ty tiếp tục tăng hơn 500 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng dư nợ lên gần 10.000 tỷ đồng.

Đắt khách vay margin, Chứng khoán MB (MBS) tiên phong công bố báo cáo tài chính
Dư nợ margin của MBS tăng vọt lên gần 10.000 tỷ

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 63% lên 500 tỷ, lãi ròng tương ứng 399 tỷ đồng

Năm 2024, MBS lên kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Qua đó, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.

"Dốc hầu bao" trả cổ tức 2023

Ngày 25/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để MBS chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ thực hiện là 12% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/7/2024.

Với hơn 437,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MBS cần chi hơn 525 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 23/8/2024.

Theo cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn nhất sở hữu 79,73% vốn MBS là Ngân hàng Thương mại CP Quân Đội (MBBank, HoSE: MBB), tương ứng “bỏ túi” 418,5 tỷ đồng cổ tức.

Đắt khách vay margin, Chứng khoán MB (MBS) tiên phong công bố báo cáo tài chính

MBS cũng chuẩn bị phát hành hơn 109,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa ngày 28/6, giá cổ phiếu MBS hiện đang đứng ở mức tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu. Chiếu theo thị giá này, MBS phát hành lượng cổ phiếu trên với giá bằng 1/3 giá thị trường.

Tỷ lệ thực hiện là 4:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu cũ sẽ được mua 1 cổ phiếu mới). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời, MBS cũng dự kiến phát hành riêng lẻ gần 29 triệu cổ phiếu cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11.512 đồng/cổ phiếu). Nếu phát hành thành công 138 triệu cổ phiếu theo hai phương án, MBS dự kiến thu về 1.425 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 4.376 tỷ đồng lên gần 5.760 tỷ đồng.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán