Công ty con của CII phải trả hơn 2 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 323 tỷ đồng, gấp 2,64 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công ty con của CII phải trả hơn 2 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày
Với kết quả ấn tượng sau quý 2, Đầu tư Cầu đường CII đã thực hiện được 50% chỉ tiêu tổng doanh thu và 53% chỉ tiêu lãi sau thuế sau 6 tháng đầu năm.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 614 tỷ đồng, tăng 80,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ghi nhận ở mức gần 203 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng giá vốn bán hàng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên mức 411,5 tỷ; biên lãi gộp đạt 67%.

Doanh thu hoạt động tài chính của Đầu tư Cầu đường CII trong kỳ này tăng 12,6 lần so với cùng kỳ, đạt 176 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, từ 118 tỷ lên mức 265 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay tăng 139% so với cùng kỳ, lên mức 198 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, Đầu tư Cầu đường CII ghi nhận lợi nhuận quý 2/2024 đạt gần 308 tỷ đồng, tăng gấp 2,73 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp đạt gần 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, riêng lợi nhuận công ty mẹ đạt 365 tỷ đồng, gấp gần 4,4 lần so với nửa đầu năm 2023.

Dấu ấn kinh doanh của Đầu tư Cầu đường CII trong 6 tháng đầu năm được đóng góp lớn từ việc tăng doanh thu gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, lên mức 1.285 tỷ đồng (phần lớn là doanh thu thu phí giao thông). Cấu phần doanh thu theo địa phương ghi nhận mức đóng góp chủ lực tại TP. HCM với 810 tỷ đồng; các tỉnh Bình Dương, Bến Tre và Ninh Thuận đạt doanh số trên 130 tỷ đồng/tỉnh; tỉnh Bến tre thu về gần 69 tỷ.

Năm 2024, Đầu tư Cầu đường CII đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 2.983 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện 2023; lãi sau thuế gần 932 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5%. Cả hai chỉ tiêu này đều là mức cao nhất trong 18 năm qua, kể từ khi doanh nghiệp niêm yết trên HOSE năm 2006.

Với kết quả ấn tượng sau quý 2, Đầu tư Cầu đường CII đã thực hiện được 50% chỉ tiêu tổng doanh thu và 53% chỉ tiêu lãi sau thuế sau 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2024, Đầu tư Cầu đường CII có tổng tài sản ở mức 23.244 tỷ đồng trong đó phần lớn là tài sản dài hạn. Công ty đang nắm giữ gần 950 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả đi ngang so với thời điểm hồi đầu năm, ở mức 17.729 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu, trong đó khoản vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty đã giảm từ hơn 1.000 tỷ đồng đầu năm về còn khoảng 600 tỷ đồng; còn khoản vay tài chính dài hạn hơn 12.622 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm.

Trong số này, hơn 13.222 tỷ đồng là vay và nợ tài chính. Vay nợ lớn khiến công ty phải chịu 410 tỷ đồng chi phí lãi vay sau nửa đầu năm.

Trong đó, ở phần thuyết minh báo cáo tài chính của Đầu tư Cầu đường CII cho thấy doanh nghiệp này đang vay nợ tại nhiều ngân hàng khác nhau. Trong đó, doanh nghiệp vay nợ tại Vietcombank 8.887 tỷ đồng, vay nợ tại BIDV 1.087 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu LGC đang dừng ở mức 60.000 đồng/cp, tăng 17% so với thời điểm hồi đầu năm với thanh khoản khá èo uột.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán