Công đoàn Ủy ban phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

Thực hiện Công văn số 42/CĐVC ngày 20/02/2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức “Tuần lễ Áo dài” năm 2024, Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024, đồng thời đề nghị các Tổ công đoàn trực thuộc triển khai một số hoạt động như sau:

Phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) mặc áo dài trong các ngày làm việc (từ ngày 01/3/2024 - 08/3/2024), phù hợp với điều kiện làm việc và đặc thù công việc, mặc áo dài đồng loạt vào ngày 08/3/2024 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại nơi làm việc.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại nơi làm việc

Lựa chọn các hình thức hưởng ứng sự kiện tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam nhân dịp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 cho nữ CBCCVCLĐ bằng các hình thức đa dạng như: Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài…

Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị để tiếp tục triển khai chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” cho nữ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về “Tuần lễ áo dài” năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook…) nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo ài - Di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội.

Công đoàn Ủy ban đề nghị các Tổ công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Kết thúc “Tuần lễ Áo dài”, các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả bằng văn bản hoặc hình ảnh trong “Tuần lễ Áo dài” về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để tổng hợp.

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ