Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2023, trong các ngày từ 9-12/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số dành cho cán bô, công chức, viên chức hệ thống Học viện khu vực phía Bắc. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp bồi dưỡng 

Theo PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện, việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số là rất quan trọng nhằm đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nhất là đổi mới nội dung trong công tác quản lý trong chuyển đổi số của Học viện.

Lớp bồi dưỡng là cơ hội để các học viên tích cực tham gia đóng góp cùng với giảng viên nhằm làm sâu sắc hơn những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số; ứng dụng kiến thức giảng viên truyền thụ, chia sẻ vào công tác chuyên môn tại đơn vị, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số của Học viện.

Diễn ra trong 4 ngày, theo chương trình, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi 7 chuyên đề về: An toàn, an ninh thông tin; hạ tầng số; phát triển kinh tế số; xây dựng chính phủ điện tử hướng tới triển khai chính phủ số ở Việt Nam; chương trình chuyển đổi số quốc gia; nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới…

Nguồn:Chuyendoiso.dangcongsan.vn