5 điểm sáng của ngành Văn hóa Thể thao Hà Nội trong năm 2022

Chiều 27/12/2022, Sở VHTT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác VHTT Hà Nội năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 4 điểm cầu UBND TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, điểm sáng đầu tiên của ngành VHTT Hà Nội trong năm 2022 phải kể đến là việc thay đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý văn hóa, thể thao của Hà Nội được thể hiện thông qua các nghị quyết chuyên đề về văn hoá, chương trình công tác. Trong 1 năm, Thủ đô đã ban hành 5 Nghị quyết, UBND TP có 16 kế hoạch được ban hành về lĩnh vực văn hoá. Điều này cho thấy, Hà Nội đã chuyển hướng, thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hoá, nhất là sau Hội Nghị văn hoá toàn quốc thông qua công cụ pháp luật.

5 điểm sáng của ngành Văn hóa Thể thao Hà Nội trong năm 2022 ảnh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Điểm sáng thứ 2 mà Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhắc tới về ngành VHTT Hà Nội năm 2022 là cấp uỷ, Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô đã nhận thức rõ, sâu sắc hơn về quản điểm của Đảng khi để cập đến văn hoá. Từ đó, Sở VHTT Hà Nội đã tham mưu cho các cấp xây dựng dựng, phát triển môi trường văn hoá, không chỉ ở TP, các quận, huyện mà tới các thôn, làng, cơ sở. Với cách làm này, Hà Nội đã lan toả, quảng bá hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Điểm sáng thứ 3 là Hà Nội đã cụ thể hoá chiến lược phát triển văn hoá thông qua Nghị quyết về phát triển CNVH. Cách làm của Hà Nội rất bài bản, khoa học, chọn những gì có lợi thể để làm trước. Hà Nội đã khai thác điểm mạnh về du lịch, điện ảnh, nghệ thuật. 3 lĩnh vực này sẽ định hình cho CNVH Thủ đô phát triển lâu dài.

Điểm sáng thứ 4 và thứ 5 được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhắc tới là Hà Nội đã phát triển thể dục, thể thao quần chúng; qua đó phát hiện tài năng, đóng góp vào thể thao thành tích cao của Thủ đô và cả nước. Đồng thời, Hà Nội đã chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá.

Theo báo cáo kết quả đạt được trong năm 2022 của ngành VHTT Hà Nội, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Sở VHTT Hà Nội đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, lãnh đạo, điều hành toàn ngành đổi mới phương thức quản lý, chủ động sáng tạo, kịp thời, ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền, đạt kết quả nổi bật.

Sở VHTT Hà Nội tham mưu ban hành và thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển CNVH; thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nghị quyết Số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô; Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về đầu tư công giai đoạn 2021-2025; thực hiện các cam kết với UNESCO khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

5 điểm sáng của ngành Văn hóa Thể thao Hà Nội trong năm 2022 ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sâu, rộng từ TP đến cơ sở (các cuộc thi, liên hoan, các giải thi đấu thể thao) đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; Kết hợp sự tham gia đông đảo của lực lượng văn nghệ sĩ, vận động viên Hà Nội đã tạo nên các đợt sinh hoạt sôi nổi, làm tăng sức hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của công chúng qua các phương tiện truyền thông, góp phần tạo nên các sản phẩm văn hóa, thể thao mang thương hiệu của Thủ đô, hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hoá.

Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các hoạt động văn hóa cơ sở, công tác gia đình, thể dục thể thao được Sở VHTT Hà Nội quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả hướng về cơ sở. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trọng tâm là xây dựng các mô hình văn hóa, 2 quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố bước đầu đã có kết quả, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

Cũng tại hội nghị, đại diện các quận huyện đã nêu lên những kết quả nổi bật trong hoạt động văn hoá và thể thao như vấn đề về phát huy giá trị các không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; Phát huy giá trị nguồn lực văn hoá của Sơn Tây - Xứ Đoài; Kinh nghiệm của huyện Đông Anh trong công tác đầu tư, quản lý và phát huy các thiết chế văn hoá, thể thao góp phần xây dựng môi trường văn háo cơ sở; phát triển nhanh, bền vững thể thao thành tích cao của Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những thành tích mà ngành văn hóa và thể thao Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Chủ tịch UBND TP cho rằng, sự phát triển của thương mại dịch vụ trong năm 2022 của TP Hà Nội có phần đóng góp của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Cán bộ văn hóa ngành văn hóa đã tham mưu cho TP xây dựng Nghị quyết cho từng lĩnh vực, từ Nghị quyết ban hành kế hoạch và triển khai rất cụ thể, huy động được nguồn lực của các cấp cách ngành các lĩnh vực đầu tư cho văn hóa và thể thao. Tuy nhiên, trong năm 2023 ngành văn hóa thể thao cần khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, cần quan tâm đến chỉ tiêu, định mức của thể thao thành tích cao, đẩy mạnh chấn chỉnh ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, phát huy lợi thế đã đạt được của năm 2022, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành để lĩnh vực văn hóa thể thao ngày càng lớn mạnh ở cả bề nổi lẫn chiều sâu.

Nguồn: Anninhthudo.vn